Articles

Teknik Bilgiler

Tanımlar;

AKIM: İletkenden birim zamanda geçen elektrik yükü miktarıdır,

 iqt

Bir iletkenin kesitinden saniyede bir Coulomb elektrik yükü geçerse, akım şiddeti 1 Amper olur.

Q : Elektrik yükü miktarı (Coulomb),

t : Akım şiddeti (saniye), 

I : Akım şiddeti (Amper),

Akım, iki nokta arasındaki potansiyel farkı nedeniyle oluşur ve şiddeti

ivrşeklinde hesaplanır.

V : Potansiyel farkı (Volt),

R : Direnç (Ohm),

I : Akım şiddeti (Amper),

GERİLİM: Elektrik yüklerini elektrostatik alan kuvvetine karşı hareket ettiren kuvvettir. Bir elektrik alanı içindeki iki nokta arasındaki potansiyel fark olarak da tarif edilir;

potansiyel

gerilim

Gerilim sevmolü U, birimi ise V harfleri ile gösterilen Volt'tur. Genel bir pratik olarak çok fazlı sistemlerde faz arası gerilimler U, Faz-Nötr arası gerilimler V ile gösterilir.

Doğru akım direnç devrelerinde elektriksel güç, Joule Yasası ile hesaplanır;

P=VxI

Burada P; elektriksel güç, V; potansiyel fark, I; elektrik akımıdır.

Dirençli yüklerde Joule Yasası, Ohm Kanunu; (ivr0) ile

pirvr şeklinde tanımlanabilir. Burada R direnç olup birimi ohm (Ω) dur.

ELEKTRİKSEL GÜÇ: Elektrik devresi tarafından taşınan güç olarak tanımlanır. Gücün SI birimi watt'tır.

 

ELEKTRİK FORMÜLLERİ

elektrikformulleri

akim tasima kap

har sist semboler

kablo sarim makara

tablo